Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2019

Gösterim: 4091

Sempozyum Hakkında

ULUSLARARASI XI. TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM ÇAĞRISI

BANDIRMA, 29-30 Nisan 2019


Osmanlı tarihçiliğinin son dönemlerde hak ettiği ilgiyi görmeye başlayan bir alanı olan denizcilik tarihinin önemli bir devresini de deniz ticareti tarihi oluşturmaktadır. Deniz ticareti tarihi çalışmaları iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel tarih ile hukuk tarihi gibi tarihin alt alanları ile çok yakından alakalıdır. Bu özelliği itibariyle deniz ticaret tarihi, tarihin dinamik bir alt alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yüzdendir ki son yıllarda deniz ticaret tarihini temel alan çalışmaların sayısı hatırı sayılır derecede artmıştır. 2009 yılından beri her yıl ulusal düzenlenmekte olan Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu da, pek çok yeni çalışmanın sunulması ve oldukça verimli bir tartışma ortamının sağlanması dolayısıyla bu artışta önemli bir yere sahiptir. Dokuzuncusunun düzenlendiği 2017 yılından itibaren uluslararası katılımlı gerçekleştirilen Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun Onbirincisinin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 29-30 Nisan 2019’da Bandırma’da düzenlenmesine karar verilmiştir.


Uluslararası XI. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun amacı, deniz ticareti tarihi çalışmaları için uluslararası akademik bir tartışma zemini oluşturmaktır. Sempozyum, tarihsel süreçte Türklerin bulunduğu coğrafyanın farklı bölgelerinde deniz ticaretinin nasıl bir gelişme gösterdiği ve bölgeler arası ve uluslararası ticaret faaliyetleri, güzergâhları ve emtianın mübadelesinin tarihteki rolünü akademik tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Sempozyum ayrıca deniz ticareti tarihi araştırmalarında yöntem ve kaynak sorunu üzerine yapılacak tartışmalarla bu alana metodolojik bir katkı sağlamayı da hedeflemektedir.


Sempozyumun ana teması “Güney Marmara Limanları ve Adalar” olacaktır. Tarih boyunca Akdeniz ile Karadeniz arasındaki transit güzergâhta bulunan, aynı zamanda Güney Marmara hinterlandında üretilen emtianın İstanbul, Trakya ve Balkan limanlarına aktarımını sağlayan başta Bandırma limanı olmak üzere, Güney Marmara sahilindeki limanların ve bu civardaki adaların deniz ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan da bildirilerin bir araya getirilmesiyle inter-disipliner bir bakış açısı ile daha zengin bilgi paylaşımı ve akademik sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu ana tema dışında diğer konu başlıklarına uygun akademik bildiri özetleri de kabul edilecektir. Özet göndermek için son tarih 3 Şubat 2019; kabul edilen bildirilerin duyuru tarihi ise 10 Şubat 2019’dur.


Sempozyum düzenleme komitesi bireysel bildiriler dışında belirli bir tema çerçevesinde oluşturulmuş panelleri de teşvik etmektedir. Tematik paneller üç bildiriden oluşmalıdır. Bireysel bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Panellerdeki bildiriler de ayrı ayrı 250’şer kelimelik özetlerden oluşmalı ve ayrıca genel panel konusunu açıklayan ve panel sunucularının konuya nasıl katkıda bulunacağını belirten en fazla 300 kelimelik genel bir özet de eklenmelidir. Panel önerilerinin panel başkanı, yani paneli düzenlemeyi üstlenen kişi tarafından sunulması gerekmektedir. Bireysel bildiriler ve her bir panelist için sunum süresi 20 dakikadır.


Katılımcılardan bildiri özetlerinde bildirinin amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi vermesi ve bildirinin akademik olarak alana kattığı yenilik ve orijinalliği açıklaması beklenir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.