Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019

Gösterim: 1739

Yürütme Kurulu ve Sekreterya

YÜRÜTME KURULU VE SEKRETERYA

 

Doç. Dr. Alper KILIÇ                                                                          Dr. Öğr. Üyesi Resul YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SARIKAYA                                                Araş. Gör. Demir Ali AKYAR

Dr. Öğr. Üyesi Ömür KIZILGÖL                                                  Araş. Gör. Can Taş