Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019

Gösterim: 2500

Başvuru

TDTT 2019 Bildiri Özeti Format Kılavuzu


Sempozyumun ana teması “Güney Marmara Limanları ve Adalar” olacaktır. Tarih boyunca Akdeniz ile Karadeniz arasındaki transit güzergâhta bulunan, aynı zamanda Güney Marmara hinterlandında üretilen emtianın İstanbul, Trakya ve Balkan limanlarına aktarımını sağlayan başta Bandırma limanı olmak üzere, Güney Marmara sahilindeki limanların ve bu civardaki adaların deniz ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan da bildirilerin bir araya getirilmesiyle inter-disipliner bir bakış açısı ile daha zengin bilgi paylaşımı ve akademik sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu ana tema dışında diğer konu başlıklarına uygun akademik bildiri özetleri de kabul edilecektir.

Özet göndermek için son tarih 27 Ocak 2019; kabul edilen bildirilerin duyuru tarihi ise 10 Şubat 2019’dur. Sempozyum düzenleme komitesi bireysel bildiriler dışında belirli bir tema çerçevesinde oluşturulmuş panelleri de teşvik etmektedir. Tematik paneller üç bildiriden oluşmalıdır. Bireysel bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Panellerdeki bildiriler de ayrı ayrı 250’şer kelimelik özetlerden oluşmalı ve ayrıca genel panel konusunu açıklayan ve panel sunucularının konuya nasıl katkıda bulunacağını belirten en fazla 300 kelimelik genel bir özet de eklenmelidir. Panel önerilerinin panel başkanı, yani paneli düzenlemeyi üstlenen kişi tarafından sunulması gerekmektedir. Bireysel bildiriler ve her bir panelist için sunum süresi 20 dakikadır.

Katılımcılardan bildiri özetlerinde bildirinin amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi vermesi ve bildirinin akademik olarak alana kattığı yenilik ve orijinalliği açıklaması beklenir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.


Bireysel Katılım Formu için tıklayınız.


Panel Katılımcıları Formu için tıklayınız.


Formlarınızı doldurduktan sonra tdtt2019@bandirma.edu.tr e-posta adresine gönderiniz.